Законодавча база

- Закон України «Про соціальний захист населення»

- Закон України «Про соціальні послуги»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. №1417 «Деякі      

  питання діяльності   територільних центрів соціального бслуговування   

  (надання соціальних послуг)»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2010р. №408 «Про   

   внесення змін до  постанови КМУ від 29.12.2009р. №1417»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995р. №136 «Про

  вдосконалення   управління у сфері соціального захисту населення»

- Типове Положення про територіальний центр соціального

  обслуговування (надання   соціальних послуг)

- Типове Положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку

  та інвалідів,   геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни і

  праці

- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від

  10.06.2010р. №134 «Про затвердження Типових штатних нормативів

  чисельності працівників територіального  центру соціального    

  обслуговування (надання соціальних послуг)

- Рішення Сокирянської районної ради від 23.09.2010р. №69/21-10 «Про

  умови надання  соціальних послуг структурними підрозділами

  територіального центру соціального   обслуговування (надання

  соціальних послуг) у Сокирянському районі»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №324 «Про

  затвердження    натуральних добових норм харчування в інтернатних

  установах, навчальних та  санаторних закладах сфери управління

  Міністерства праці та соціальної політики»  

- Положення про територіальний центр соціального обслуговування    

  (надання соціальних   послуг) у Сокирянському районі

- Положення про відділення соціальної допомоги вдома 

територіального центру соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) у Сокирянському районі

- Положення про відділення денного догляду для осіб похилого віку та

інвалідів територіального центру соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) у Сокирянському районі

- Положення про геріатричне стаціонарне відділення для постійного або

  тимчасового  проживання  територіального центру соціального

обслуговування (надання соціальних послуг) у Сокирянському районі

- Положення про відділення організації надання адресної натуральної та

  грошової  допомоги  територіального центру соціального обслуговування

(надання соціальних послуг) у Сокирянському районі