Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги


OLYMPUS DIGITAL CAMERAМаркевич Альона Володимирівна - завідувач відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіального центру безоплатно обслуговує громадян:

-       громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

-       інших громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого  віку, інвалідів, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім»ї;

-  громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості, як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

- інвалідів, пенсіонерів та малозабезпечених громадян,  які перенесли операцію, тривале захворювання, у зв’язку  з  чим  перебували  на  стаціонарному лікуванні у закладі охорони  здоров’я і мають офіційне підтвердження пов’язаних з цими обставинами   грошових  витрат,  натуральна  чи  грошова  допомога надається їм за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей за   останні   шість  календарних  місяців,  що  передують  місяцю звернення,  не  перевищує  встановлених  законом  двох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

У виняткових випадках громадянам надається натуральна та грошова допомога за рішенням комісії, утвореної засновником.

Обслуговування відділенням здійснюється за умови подання:

  • заяви на ім’я директора терцентру із зазначенням обставини, причин звернення за допомогою;
  • довідки за місцем реєстрації про склад сім’ї, засвідчену міською, сільськими радами або відповідною житлово-експлуатаційною організацією;
  • документа, який підтверджує обставини, з якими пов’язана необхідність надання грошової допомоги ( довідка лікувальної установи, МСЕК, органів внутрішніх справ, довідка з відповідних установ про стихійне лихо);
  • копії паспорту, ідентифікаційного коду заявника; копії пенсійного посвідчення
  • довідки про доходи всіх членів родини за останні 6 місяців перед зверненням (пенсії, допомоги, заробітної плати, довідки з центру зайнятості про розмір допомоги, тощо).
  • акту обстеження матеріально-побутових умов